logo

Teknik Bilgiler

Ülkemizde mevcut, yaklaşık 16 Milyon konutta ısınma amaçlı kullanılan yakıtların toplamı yılda 15 milyon ton petrole eşdeğerdir. (Yaklaşık 6 Milyar $)

Yalıtım Zorunluluğu ve TS 825

TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve EnerjiBakanlığı nezdinde gerçekleştirilençalışmalar ile;TS 825* “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”standardı, Nisan 1998´ de revize edildi Haziran 2000´ den itibaren de yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir.

Isı Nedir? Nasıl İletilir?

Isı, ortamlar arasında sıcaktan soğuğa doğru akan bir enerji şeklidir. Kışın ısıtılmış iç ortamlardan dışarıya, yazın ise dışarıdan soğutulmuş iç ortamlara doğru akar.

Yalıtım Gerçeği 

Ülkemizde mevcut, yaklaşık 16 Milyon konutta ısınma amaçlı kullanılan yakıtların toplamı yılda 15 milyon ton petrole eşdeğerdir. (Yaklaşık 6 Milyar $)

Yalıtım Zorunluluğu ve TS 825

TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve EnerjiBakanlığı nezdinde gerçekleştirilençalışmalar ile;TS 825* “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”standardı, Nisan 1998´ de revize edildi Haziran 2000´ den itibaren de yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir.

Isı Nedir? Nasıl İletilir?

Isı, ortamlar arasında sıcaktan soğuğa doğru akan bir enerji şeklidir. Kışın ısıtılmış iç ortamlardan dışarıya, yazın ise dışarıdan soğutulmuş iç ortamlara doğru akar.

Isı Yalıtımının Faydaları

* Konutlarda harcadığımız enerjinin yarısı yalıtımsız ya da kötü yalıtılmış dış duvarlar yüzünden kaybolmakta dır.

* Dış cephe yalıtımı ile ısıtmada ve soğutmada ortalama % 50 enerji ve yakıt tasarrufu sağlanır.

* Isı yalıtımı için yapacağınız yatırım,binanın yapısına, ısınmada kullandığınız yakıtın türüne ve bir yıl içinde tüketeceğiniz yakıt miktarına göreortalama 2 ile 5 yıl arasında geri kazanılabilir.

* Azalan ısıtma ve soğutma ihtiyacına bağlı olarak tesisatların ilk yatırım ve işletme maliyetleri de düşer.

* Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan Demir donatılar paslanmaz.Betonarmeler depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez.

* Onarım masrafları azalır.

* Projelendirme aşamasında, ısı yalıtımına bağlı olarak daha ince dış duvar kesitleri seçilebilir. Bu da daha fazla iç alan yaratır.

* Daha az yakıt tüketileceği için, atmosfere yayılan CO2 ve diğer gazlar da azalacaktır.

* Hava kirliliğine bağlı küresel ısınmanın önlenmesi, ve çevrenin korunmasına çok önemli bir katkı sağlanacaktır.

* Azalan ısıtma ve soğutma ihtiyacına bağlı olarak tesisatların ilk yatırım ve işletme maliyetleri de düşer.

* Isı izolasyonu olmayan konutların duvarları soğuk olur.

* Hava akımı, yoğuşma, küf ve mantar oluşumuna yol açar !

* Isı izolasyonu yapıldığında duvarların sıcaklığı yükseldiğinden yoğuşma ve hava akımı olmaz, sağlıklı ve konforlu yaşama alanları elde edilir.

* Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan çatlama ve yıpranmalar engellenir.

* Demir donatılar paslanmaz. Betonarmeler depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez.Onarım masrafları azalır.

* Projelendirme aşamasında, ısı yalıtımına bağlı olarak daha ince dış duvar kesitleri seçilebilir. Bu da daha fazla iç alan yaratır.

* Daha az yakıt tüketileceği için, atmosfere yayılan CO2 ve diğer gazlar da azalacaktır.

* Hava kirliliğine bağlı küresel ısınmanın önlenmesi, ve çevrenin korunmasına çok önemli bir katkı sağlanacaktır.